Vítáme Vás

Jsme společnost zabívající se projektovou přípravou, inženýrskou činností a technickým dozorem u rodinných domů včetně staveb občanské vybavenosti.

O firmě

Dobrý den, jsme tým lidí, kteří se zajímají o stavebnicví napříč generací, a pro které se stavařina stala i koníčkem.

Několik let jsme se rozvýjeli a za tuto dobu jsme posbírali zkušenosti s komplexní stavebně-inženýrskou činností, od předprojektové přípravy, přes zajištění a dozorování projektové fáze až po organizování a řízení realizace výstavby.

Našim cílem je z minima udělat maximum.

Těšíme se na naši případnou spolupráci.

  • Název:Southproject s.r.o.
  • Vedená u:Krajského soudu v Brně
  • Značka:C 128702
  • Adresa:Hroznová Lhota 435, 696 63 Hroznová Lhota
  • Email:info@southproject.cz
  • Telefon:+420 608 053 630
  • IČO:17121990
  • DIČ:CZ17121990
Specializace

Technický dozor:

Technický dozor ve stavebnictví je proces dohledu a kontroly technických aspektů při výstavbě stavebních projektů. Jeho hlavním cílem je zajistit, že stavby jsou prováděny v souladu s předepsanými standardy, technickými normami, projektem a platnými právními předpisy. Technický dozor zahrnuje pravidelné monitorování, kontrolu kvality práce, dodržování technologických postupů a koordinaci s různými zainteresovanými stranami, jako jsou stavební firmy, architekti a inženýři. Některé konkrétní úkoly a odpovědnosti technického dozoru ve stavebnictví zahrnují:

1. Kontrola dodržování projektu: Technický dozor sleduje, zda se stavba realizuje podle schváleného projektu a technických specifikací. To zahrnuje kontrolu správnosti provedených prací, použitých materiálů a dodržování technických a stavebních předpisů.

2. Kontrola kvality a technických postupů: Technický dozor zajišťuje dodržování správných technických postupů a kontroluje kvalitu provedených prací. To může zahrnovat vizuální inspekce, měření, zkoušky materiálů a provádění dalších potřebných kontrol.

3. Koordinace dodavatelů: Technický dozor spolupracuje s dodavateli, inženýry a dalšími zúčastněnými stranami a koordinuje jejich činnosti. To zahrnuje plánování, organizaci a řízení prací tak, aby byl dodržen harmonogram a kvalita práce.

4. Dokumentace a zprávy: Technický dozor vede a udržuje přesnou dokumentaci, včetně zpráv, protokolů, fotografií a dalších relevantních informací. Tyto dokumenty slouží jako důkaz provedených kontrol a plnění požadavků.

Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost spočívá zejména v:

- Komunikaci se stavebními úřady

- Komunikaci se zpracovatali stavebního projekt

- Komunikaci s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí)

- Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas

Galerie

Realizované zakázky

Solární energie

Výroba elektřiny

Fotovoltaika

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dochází k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost i pro domácnosti.

Realizace projektů bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, jehož elektrická energie bude vyrobena ekologickou formou.

V případě, že Vám to finnanční možnosti umožní, jděte do toho! Jedná se o určitý druh svobody v oblasti výroby a spotřeby energie.

  • NPO:Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva
  • Na projekt:Southproject FVE